WAT DOEN WE?

Over De Grenzen Heen VZW organiseert post-traumatische hersteltrajecten vanuit ervaringsdeskundigheid. Wij vervangen niet het eigen hersteltraject van psychisch trauma bij je psychotherapeut, maar ondersteunen je in dit hersteltraject, hoe lang dit ook duurt.


In de ont-moet-ing, ons herstel- en inloophuisje in het hart van de stad Roeselare, kan je elke dinsdag- en vrijdagnamiddag terecht voor een goed gesprek van mens tot mens. Je kan ook contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek. Wij bieden je een plaats aan waar je thuis mag komen en jezelf zijn. Onze medewerkers luisteren zonder oordeel of taboe, we maken ruimte om je op verhaal te laten komen. Jij beslist wat er besproken zal worden: het is jouw gesprek.


We organiseren naast de ont-moet-ing ook meerdere vormen van groepsactiviteiten, gaande van een thematische praatgroep, creatieve activiteiten, kindvriendelijke activiteiten, auteurslezingen, het filosofische café en nog zoveel meer. 

Voor wie?

Psychisch trauma ontstaat na het ervaren van levensbedreigende ervaringen of ervaringen die je eigen zelfbeeld fundamenteel vernietigen. Trauma die niet onmiddellijk kan besproken worden veroorzaakt traumasporen, niet alleen in de lotgenoot zelf maar bij iedereen die door het geweldsdelict geraakt is. Een bezorgde ouder of betrokken leerkracht, een psycholoog die wat extra informatie zoekt. Over De Grenzen Heen VZW staat open voor iedereen die geraakt is door geweld.


Over De Grenzen Heen VZW sluit niemand aan of uit op label, we staan open voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen van elke leeftijd, we ontvangen elke mens ongeacht hun vorm, gender(identiteit), etniciteit, economische klasse, voorgeschiedenis, psychiatrische labels of gelijk welke andere hoedanigheid die geraakt zijn door geweld en hier traumasporen door dragen. We labelen niet de inhoud van de rugzak maar verbinden ons in de herstelbeweging er van. 


We staan open voor deelname van kinderen, en hebben hiertoe specifiek het speelspreekpakket Heppie Mie aangekocht, een doosje vol kleurrijke tekeningen waar kinderen hun emoties mee kunnen tonen. Er is ook een bordspel waarin je leert jezelf te verdedigen tegen pestgedrag. Daarnaast hebben we een arsenaal aan online hulpmiddelen ter beschikking, o.a. via onlinehulp-apps.be en mediawijs.be


Waar Over De Grenzen Heen VZW nooit de intentie heeft gehad zich te specialiseren in seksueel geweld blijkt bij de meerderheid van onze leden seksueel geweld die rode draad doorheen hun leven te zijn waarmee hun rugzak is toegeknoopt. Het is typisch aan deze type trauma’s die het het bespreken van zichzelf of over zichzelf nagenoeg onmogelijk maakt. Of het nu seksueel grensoverschrijdend gedrag of verseksualiseerde geweldsdelicten zijn, alle vormen van (seksueel) geweld veroorzaken existentiële vragen bij het slachtoffer; veroorzaken trauma. In lotgenotencontact krijg je de kans om deze vragen samen op te helpen lossen. Onze vormingsmomenten en pesoonlijke gesprekken helpen zowel jou als lotgenoot of als steunfiguur om handvaten te leren herkennen.

Ons aanbod

 • Elke dinsdag van 14u tot 20u
 • Elke vrijdag van 14u tot 18u
 • Vrije ingang, geen afspraak nodig
 • Een goed gesprek, kopje koffie
 • Informatiemuur met folders
 • Eigen aanbod van activiteiten
 • Positieve bekrachtiging eigen initiatief
 • Vorming op maat in functie van de VZW
 • Voor leden die engagement opnemen
 • Vorming op maat in fucntie van je herstel
 • Psycho-educatie vanuit ervaringsdeskundigheid
 • Wetenschappelijk, maar geen behandeling
 • Ter ondersteuning van je traject bij de psychotherapeut
 • Aanbieden van handvaten in psychische processen
 • Methodieken tot zelfzorg en overbruggen hertraumatisatie
 • Trauma-Informed Society
 • Elke maand thematische praatgroep 'Godvergeten'
 • Elke maand thematische praatgroep
 • Vanuit ervaringsdeskundigheid
 • Alleen voor leden van de VZW
 • Wekelijks een gesprek met
  een ervaringsdeskundige in 
  post-traumatisch herstel
 • Opvolging van je persoonlijke traject
 • Persoonlijke ondersteuning, online en telefonisch
 • We lopen met je mee naar de rechtbank
 • In samenspraak met je eigen behandelaar
 • Vertrouwenspersoon indien nodig
 • Hulplijn, geen noodlijn
 • Gericht op groepsgevoel en je thuis voelen
 • Elke maand
 • Speciale kind-vriendelijke activiteiten in de vakantie
 • Van auteurslezing tot filosofisch café
 • De buitenste cirkel staat voor de maatschappij en zijn steunfiguren daarin.
 • De binnenste cirkel staat voor de persoonlijke leefomgeving en zijn steunfiguren daarin.
 • De lotgenoot staat centraal maar nooit alleen. 

OVER DE GRENZEN HEEN VZW

Rekeningnummer
BE87 7330 6269 7594
Ondernemingsnummer
0749.458.226

ONT-MOET-ING

Rekeningnummer
BE23 7340 6647 2691


Steun Over De Grenzen Heen VZW via TROOPER